Posicionament sobre la LOMCE

 

El Consell Escolar de l’Escola Fructuós Gelabert davant dels canvis previstos per l’aplicació de la LOMCE, acorda per unanimitat: 

 

a)  Seguir aplicant les actuals competències del Consell Escolar, pel que fa a la seva composició, consulta i aprovació de propostes.

 

b)  Vetllar perquè no canviï cap aspecte del Projecte Educatiu pel que fa  al funcionament organitzatiu i pedagògic de l’escola,  si el canvi suposés  un perjudici pels aprenentatges de l’ alumnat, la convivència  en la comunitat i la seva implicació o el compromís i el treball en equip del professorat.

 

c)  Dur aquesta reflexió tant a les famílies a través de l’AMPA, com als mestres a través del Claustre i vincular-nos, si s’escau, a altres escoles i col·lectius que es plantegin objectius semblants.

 

Barcelona, 29 de maig de 2014