Comissions

 

 

PARTICIPEU, SOU MOLT BENVINGUTS !

 

A les famílies que entreu ara a l'escola, juntament amb la benvinguda més cordial, us donem aquesta informació perquè sapigueu existim, fem feina i us esperem. Demanem que us associeu, que aneu coneixent l’escola i l’AMPA i feu el pas de posar-vos en contacte amb la Comissió que us sembli. Segur que trobareu què fer i on ser útils segons la vostra disponibilitat.

A les famílies més despistades de l'escola que encara no participeu i potser ni sabíeu què era l'AMPA, us fem una crida a associar-vos i, encara més, a participar i fer feina plegats en solidaritat amb les famílies que fa més temps que fan feina desinteressadament per a tothom, també un bon exemple per als fills, en els temps que corren.

I a les famílies que porteu temps treballant per a tothom, també per als vostres fills i filles, en una Comissió, en  la Junta, desprès com a Delegat, desprès en altre Comissió... moltes, moltes i més abraçades, respecte i agraïment.

 

A sota d'aquestes línies hi trobareu el llistat de Comissions i una via ràpida per apuntar-vos-hi i començar a posar el vostre granet de sorra. Trobareu més informació de cada comissió a l'apartat corresponent de la mateixa.

 
ACOLLIDA + (Delegats)
 
Comissió amb dos objectius: vetllar per la integració a l’escola de les noves famílies i per la integració de famílies ja veteranes que puguin quedar fora del cercle de participació. Des de la comissió també es coordinen els delegats i delegades de curs, que tenen entre les seves funcions recolzar la tasca de la comissió i ser una via més de comunicació entre famílies, escola i AMPA, en ambdós sentits.
 
 
APRENENTATGES- Escola de Famílies
 
Comissió Mixta creada a iniciativa del Consell Escolar, per reflexionar conjuntament escola i famílies sobre aspectes educatius, organitzant tallers i xerrades per famílies i mestres amb especialistes i editant documents, disponibles al web, per traslladar les conclusions a totes les famílies.
 
 
AUDIOVISUALS
 
Plasmem en imatges aspectes de la vida i del projecte pedagògic de l’escola, donem suport als mestres en els projectes audiovisuals a l’aula, i col·laborem amb les necessitats de l’AMPA. 
 
 
BIBLIOTECA
 
Comissió Mixta formada el curs 2009-2010 amb l’objectiu d’organitzar i dinamitzar la biblioteca/mediateca, vetllant per la conservació dels llibres, obrint-la en horari extraescolar un cop per setmana, facilitant el servei de préstec de llibres a les famílies i organitzant sessions de conta-contes i xerrades per a les famílies.
 
 
CAMÍ AMIC
 
Comissió formada el curs 2010-2011 amb l’objectiu d’impulsar i fer seguiment del Camí Amic / Camí Escolar que s’està iniciant al barri de la Sagrada Família. Desprès d’una fase de diagnòstic de la situació i de disseny del projecte, ara estem en la fase d’implantació definitiva que voldrà la implicació de més famílies.
 
 
COMUNICACIÓ
 
Comissió Mixta que dona suport tant a l’escola com a l’AMPA en la comunicació entre els membres de la comunitat educativa. La comissió ofereix el suport tècnic necessari per facilitar el màxim l’intercanvi d’informació, així com la millora d’aquesta mitjançant el suport audiovisual.
 
 
EXTRAESCOLARS
 
Comissió que s’ocupa de l’organització, coordinació, difusió i seguiment de les activitats fora de l’horari lectiu: extraescolars pels infants, acollides i permanències, casals de vacances i activitats per a pares i mares.
 
 
FESTES
 
Comissió encarregada d'organitzar les activitats lúdiques que es realitzen a l'escola o fora d’ella durant el període escolar, per que participin tant les famílies com els nens i les nenes. Actualment les activitats que organitza són: Festa de la Castanyada, Festa de Nadal, Rúa de Carnestoltes i Festa final de curs.
 
 
HORT
 
Comissió Mixta formada el curs 2011-2012 amb l’objectiu d’impulsar projectes a l’espai de l’hort (entès com a eina educativa) ajudant en el manteniment i aportant idees per millorar-lo. Ara estan en una fase de disseny del projecte i preparant les primeres accions que voldran la implicació de més famílies voluntàries.
 
 
MENJADOR
 
Comissió Mixta que, amb la presència de representants de l’empresa de serveis i monitoratge, organitza i decideix tots els aspectes del temps de migdia, participant en la gestió del menjador, en el seguiment de menús i de la part pedagògica i del monitoratge (tant al menjador com al pati) i d’informar de tot plegat.
 
 
REIVINDICATIVA
 
Des de l'AMPA, i en vistes dels temps que corren per a l'educació pública, creiem convenient recuperar la Comissió Reivindicativa. La comissió s'encarregarà d'organitzar i fomentar la participació de la nostra comunitat educativa, en els actes de protesta i reivindicació que puguin sorgir, així com la coordinació amb altres escoles i entitats.
 
 
REVISTA
 
Comissió Mixta encarregada d’editar anualment la revista "La Fructuosa" que tradicionalment es distribueix a totes les famílies en format paper a final de curs. A mida que creix l'escola, els nens i les nenes més grans estan assumint més protagonisme en les diferents parts del procés de creació de la revista.
 
 
SECUNDÀRIA
 
Comissió Mixta formada el curs 2008-2009 amb l’objectiu d’assegurar places suficients d’ESO per els nostres alumnes quan acabin 6è, en els 3 Instituts Públics propers a l’escola als que hem estat adscrits, cercant la millor coordinació entre centres i la major continuïtat possible en la pedagogia “per projectes”.
 
 
TOTS A l'ESCOLA
 
Comissió Mixta creada amb l’objectiu d’organitzar tots els aspectes de les jornades del "Tots a l'Escola", en les que pares, mares i familiars entren uns dies a les aules per participar-hi fent tallers amb els nens i nenes.
 
 
MANTENIMENT (Obres i sostenibilitat)
 
Persones que es poden oferir de forma puntual a fer petites tasques de manteniment necessàries a l'escola. Normalment la pròpia escola fa demanda d'aquestes necessitats mitjançant el full informatiu, es posa en contacte amb l'Ampa, etc.